APVA kvietimai teikti paraiškas

APVA kvietimai teikti paraiškas

Juridiniams asmenims

APVA KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS APVIS SISTEMOJE:

 https://www.apva.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/

 Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams 2021-06 Nr. KK-AM-SVV01

1 priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 1450000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 15000000.00 Eur.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.2 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ (toliau – Priemonė)

Kvietimui skirta suma – 15 mln. Eur

Kvietimo data
Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai
Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams (VYKDANTIEMS ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ) 2021-06 Nr. KK-AM-SVJ01

2 priemonė: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

Paraiškos priimamos nuo : 2021-06-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2021-12-31 15:45

Kompensacinė išmoka: 200000.00 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 9000000.00 Eur.

Nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams ” (toliau – Priemonė)

Paraiškas subsidijai gauti galima teikti aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje APVIS adresu https://apvis.apva.lt/

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Lietuvos Respublikoje veikiantys ir juridinių asmenų registre registruoti juridiniai asmenys.

Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtiems kvietimams pagal tą pačią metinės sąmatos detalizuojančio plano Priemonę.

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 9 mln. Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos

  1. Nauja, nenaudota įranga (saulės ar vėjo elektrinė);
  2. Įsigyta nauja saulės elektrinės dalis iš saulės parko, t. y. pirmą kartą iš saulės elektrinių parko vystytojo įsigyta saulės elektrinių parko dalis nuo kurios eksploatacijos (t. y. nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo datos) praėję ne daugiau kaip 12 mėnesių;
  3. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t. y. 2021 m. balandžio 22 d.

Subsidijos dydis

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 20 d. pažyma Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“.

Fiksuotas įkainis eurais 246 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įsigyti ar įrengti.

Fiksuotas įkainis eurais 409,8 Eur/kW be PVM, skirtas 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įsigyti ar įrengti.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.